Головна | Реєстрація | Вхід | RSSЧетвер, 21.03.2019, 23:43

КЗ "Веселівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1"

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть шкільний сайт
Всього відповідей: 128
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Класному керівнику

Посадові обов’язки класного керівника

Організовує:

§     роботу по формуванню колективу класу;

§     створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і формування особистості учнів;

§     життя колективу класу відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів і вимог суспільства;

§     пропаганду здорового способу життя; проводить фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров’я учнів у класі;

§     допомогу учням у навчальній діяльності, з’ясовує причини успішності, забезпечує їх усунення;

§     вивчення учнями правил охорони праці, правил вуличного руху, поведінки в побуті, на воді тощо;

§     умови для розвитку обдарованих дітей, вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси;

§     учнів на проведення робочих загальношкільних лінійок;

§     харчування учнів у шкільній їдальні;

§     чергування учнів класу по школі та у шкільній їдальні згідно графіка;

 

 

Сприяє:

§ розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками;

§ здобуттю додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, об’єднань, які організовуються в школі, закладах позашкільної освіти за місцем проживання;

§ самовихованню і саморозвитку особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання;

§ створенню сприятливих мікро середовища і морально-психологічного клімату для кожного в класі;

§ покращенню умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, дирекції школи інформацію про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їхнє здоров’я.

§ підвищенню своєї професійної кваліфікації;

§ оформленню класного куточка, веденню літопису класу, роботі учнів у шкільній дитячій організації;

 

Здійснює:

§ інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час виховних заходів з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів:

§ відповідальність за життя і здоров’я учнів класу під час заходів які він проводить, а також за дотримання їхніх прав і свобод відповідно до законодавства України.

§ постійний контракт з батьками учнів (особами, які їх замінюють);

§ дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчального процесу та проведення виховних заходів;

§ оперативне інформування адміністрації школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги;

§ планування виховної роботи в класі;

§ ведення у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок, заповнення та контроль ведення вчителями-предметниками класного журналу, систематичне ведення особових справ учнів;

§ періодичне медичне обстеження;

§ дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога;

§ роботу по профілактиці правопорушень серед учнів класу;

§ роботу по вивченню листка здоров’я кожного учня і оформити відповідну сторінку класного журналу;

§ ведення журналу обліку індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень, з учнями з неблагонадійних сімей та з дітьми, що потребують особливої педагогічної уваги;

§ зв’язок з вчителем, що працював з класом у початковій ланці та з вчителями-предметниками з метою з’ясування: ступеня працездатності учня, ступеня пізнавальної діяльності, інтелектуальних можливостей школярів, дітей, що вимагають особливої педагогічної уваги;

§ допомогу вчителям-предметникам  в навчанні і вихованні учнів класу;

§ постійний контроль за пропусками занять учнями, облік в шкільних журналах, класних щоденниках, у журналі обліку відвідування школи, активно реагувати на пропуски занять учнями без поважних причин;

§ систематичний контроль за відвідуванням та зовнішнім виглядом учнів;

§ анкетування учнів з метою вивчення їх інтересів, здібностей, побажань, проводити колективні творчі справи (для організації і планування виховної роботи );

§ ознайомлення з читацькими формулярами учнів з метою вивчення їх читацьких інтересів;

§ для учнів класу екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, свята, конкурси;

§ проведення батьківських зборів, лекторіїв для батьків згідно плану роботи школи;

§ належний санітарний стан класного приміщення та збереження обладнання і меблів.

 

Бере участь:

§ у роботі педагогічної ради школи;

§ у діяльності методичних об’єднань та інших формах методичної роботи.

 

Має право на:

§ участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи;

§ захист професійної честі й гідності;

§ ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень;

§ захист своїх інтересів самостійно чи  представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики;

§ конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;

§ вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників;

§ регулярне підвищення своєї кваліфікації;

§ надання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку;

§ проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію;

§ внесення пропозицій до адміністрації, педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів та їх соціальний захист;

 

Забезпечує:

§ своєчасне складання встановленої звітної документації;

§ зв’язки учнів із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку учнів;

§ своєчасне подання директору школи звіту про свою роботу.

Погоджує:

свою роботу з директором школи та заступником директора школи з виховної роботи.

Циклограма роботи класного керівника

Щоденно:

• з'ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі;

• бесіди з учнями, що запізнюються на уроки;

• організація чергування по класу;

• індивідуальна робота з учнями;

• контроль зовнішнього вигляду учнів;

• організація харчування.

Щотижня:

• проведення годин класного керівника;

• перевірка щоденників;

• проведення заходів у класі за планом роботи;

• робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування;

• контроль за виконанням доручень;

• організація прибирання закріпленої території пришкільної ділянки;

• робота з батьками;

• робота з вчителями, що працюють у класі;

• зустріч зі шкільним лікарем (медсестрою) за довідками про хвороби учнів.

Щомісяця:

• проведення класних зборів;

• проведення бесід з безпеки життєдіяльності;

• організація чергування класу по школі;

• відвідування уроків вчителів-предметників у своєму класі;

• консультації у шкільного психолога;

• тестування та анкетування учнів з метою вивчення їх індивідуальних особливостей та аналізу розвитку учнівського колективу;

• контроль за станом підручників;

• зустріч з батьківським активом;

• відвідування учнів у дома.

 

Один раз на семестр:

 

• оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту;

• заповнення табелів успішності та вручення їх учням;

• проведення батьківських зборів;

• участь у роботі семінару, методичного об'єднання класних керівників;

• аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи;

• складання плану роботи на канікули

 

Один раз на рік:

 

• аналіз плану виховної роботи за попередній та складання на наступний навчальний рік;

• проведення відкритого виховного заходу;

• оформлення особових справ учнів;

• статистичні відомості про клас (станом на 5 вересня);

• робота з підручниками (видавання, перевірка, здавання);

• написання характеристик (за необхідністю);

• страхування дітей від нещасних випадків.

 

Орієнтовний перелік документації, яку веде класний керівник:

 

1. Класний журнал.

2. Особові справи учнів.

3. Табелі успішності.

4. План виховної роботи.

5. Матеріали виховних годин, годин спілкування, тощо.

6. Розробки сценаріїв виховних заходів.

7. Щоденник психолого-педагогічних спостережень за учнями.

8. Щоденник роботи з "важкими учнями".

9. Протоколи батьківських зборів.

10. Матеріали щодо запобігання дитячого травматизму, бесіди з правил дорожнього руху, облік проведення інструктажів.

11. Журнал обліку занять з учнями, які навчаються вдома (якщо такі учні є).

12. Літопис або фотоальбом класу.

 

Пам’ятка класному керівникові з попередження правопорушень учнів

1. Відвідайте всіх учнів вдома. Звертайте увагу на такі питання:

    * який склад сім’ї ( соціальне та моральне положення);

    * яке робоче місце дитини;

    * взаємостосунки дорослих і дітей;

    * що читає учень, чим захоплюється;

    * його друзі, загальні інтереси;

    * яку роль у вихованні дитини( особливо сина) відіграє батько.

2. Візьміть на облік сім’ї:

    * де немає контролю з боку батьків за поведінкою дитини;

    * де залишають дітей самих;

    * де в сім’ях зловживають спиртними напоями;

    * де батьки уникають контактів зі школою;

    * де постійно сваряться дорослі.

3. Дізнайтеся, яке здоров’я учня ( медичні показники, з бесід з батьками).

4. З’ясуйте, як проходило формування характеру в дошкільному віці.

5. Умійте розкріпостити учня у спілкуванні з вчителями, щоб він міг їм довіритися.

6. Шукайте індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи його   психологію, фізичний стан, нахили, захоплення, позитивні

сторони характеру, уміння.

7. Пам’ятайте: учень повинен бути зайнятий корисною справою.

 

Подяка батькам (зразок)

Подяка батькам

 

 

ШАНОВНІ ________________ та _______________!

 

Я хочу скористатися випадком особисто привітати Вас

з успіхом Вашої дочки ________ протягом першого семестру в школі _______. Тримати середній бал на рівні 10,75 – це дуже велике досягнення, і ми розуміємо, що такі досягнення можливі лише в результаті спільних зусиль самого учня, батьків і викладацького складу. Ми також розуміємо, що Ганна змогла досягти цього завдяки Вашому заохоченню, допомозі і підтримці.

 

Ми знаємо, що Ви горді досягненнями _______

не менше, ніж ми, і ми сподіваємося, що вона

продовжуватиме вчитися настільки ж успішно.

 

І ще раз, прийміть нашу най щирішу вдячність за те, що Ви

є справжнім  ПАРТНЕРОМ В НАВЧАННІ, і разом з нами сприяєте тому, щоб всі наші діти здобували якісну освіту.

 

 

 

З повагою

 

Директор школи                                               ____________

 

 

Класний керівник                                             ____________

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019